Живот и работа во Словенија

Придружете ни се на трите настани и бидете дел од обновата на земјата по поплавите!

Угледни словенечки работодавачи!

Ќе се претстават истакнати словенечки работодавачи од различни индустрии, пред сè во областа на здравството, грижата за стари лица, транспортната и преработувачката индустрија.

Услови за живот и работа

Запознајте ги условите за живот и работа во Словенија, процедурите за вработување, правата и заштитата на работниците.
  Изберете настан и запознајте ги работодавачите!

Погледнете го летокот! 

Copyright © 2023 ZRZS | All Rights Reserved